Online Teklif Sistemi
FacebookTwitterMail

Hastalıklar

Prostat

Böbrek

Mesane / İdrar Kesesi

Testis / Erkek Yumurtası

Üretra / İdrar Kanalı

Taş Hastalıkları

Cinsel Hastalıklar

Penis/Erkeklik Organı Hastalıkları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Çocuk Ürolojik Hastalıkları

Sistoskopi

Düzenli Ürolojik KontrolDeneme

Klamidya

Klamidya enfeksiyonu chlamydia trachomatis denen bakterinin sorumlu olduğu bir hastalıktır. Çok yaygındır ve bunun nedenlerinden biri bulaşma olan kişilerin büyük bir bölümünde hastalığın belirti vermemesidir. Bu nedenle teşhis edilmesi gecikir. Belirti vermemesi hastalığın tamamen zararsız olduğu anlamına gelmez. Teşhisteki gecikmeye ve tedavi edilmemeye bağlı olarak PID gibi ciddi rahatsızlıklara, özellikle kadınlarda yumurta kanallarını etkileyerek kısırlık gibi sorunlara yol açar.

Chlamydia trachomatis sadece insanlarda bulunur. Klamidya insanda genital bölge dışında göz enfeksiyonuna da neden olur. Hastalık erkeklerde idrar yolunu enfekte ederken kadınlarda ise enfeksiyondan idrar yolu ve rahim ağzı etkilenir. Ayrıca enfeksiyon üreme organlarına da sıçrayabilir.

Klamidya enfeksiyonu çok yaygın mıdır?

Özellikle gelişmiş ülkelerde cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların en sık görülenidir. ABD’de her yıl yaklaşık 3 milyon yeni vaka görülmektedir. 1996 yılında İstanbul’da 15-44 yaş arasındaki kadınlarla yapılan bir araştırmada, bireylerin %5’inde klamidya saptanmıştır. Hastalık genellikle belirti vermeden, sessiz seyrettiği için gerçek hasta sayısının belirlenen sayıdan daha fazla olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca Klamidya enfeksiyonuna bağlı olarak 250.000 ile 500.000 arası hastada pelvik iltihabi hastalık (PID) ve 250.000 vakada epididimit görülmektedir. Klamidya ile enfekte olan kişilerde HIV bulaşma riski de artmaktadır.

Klamidya enfeksiyonunu nasıl kaptım?

Klamidya enfeksiyonu cinsel ilişki ile bulaşır. Vajinal ilişki sırasında bulaşabileceği gibi oral ve anal ilişki yoluyla da bulaşma olmaktadır. Ayrıca hamile anneden doğum esnasında bebeğe geçiş olabilmektedir. Çok eşlilik bulaşma riskini arttıran bir faktördür. Bakteri klorlanmış yüzme havuz suyunda 24 saat canlı kalabilmektedir.

Klamidya enfeksiyonunu kaptığım ne zaman ortaya çıkar?

Klamidya hastalığına "sessiz salgın" da denir. Çünkü kadın hastaların %75’inde, erkek hastaların %50’sinde hiçbir belirti vermez. Kişiler farkında olmadan bu bakteriyi taşır ve cinsel partnerlerine geçirebilirler.

Eğer belirtiler görülecek olursa cinsel temastan 5-15 gün sonra ortaya çıkar.

Chlamydia trachomatis’in neden olduğu hastalıklar nelerdir?
 • Non-gonokoksik üretrit
 • Trahom
 • LGV 

Nongonokoksik üretrit:

Erkeklerde C. trachomatis’in neden olduğu en önemli klinik tablo non-gonokoksik üretrittir. Üretrit varlığı halinde kültür veya gram boyama ile N. gonorrhoeae gösterilemediğinde, nongonokokal üretrit tanısı konulur. Non-gonokoksik üretritlerin %30-60’ından C. Trachomatis sorumludur. Gonoreli erkeklerin %4-35’inde üretrada klamidya enfeksiyonu birlikte görülmektedir. Üretritin kuluçka dönemi 7-14 gündür. Üretritte komplikasyon olarak prostatit, epididimit ve Reiter sendromu gelişebilir.

Hastada üretral akıntı, üretral kaşıntı ve yanma şikâyetleri olur.

Klamidya enfeksiyonuna bağlı olarak özellikle genç erkeklerde Reaktif Artrit gelişmektedir.

Trahom (inklüzyon konjunktiviti):

Klamidyalara bağlı trahom önceleri körlüğün en önemli nedenlerinden biriydi. Günümüzde trahoma bağlı körlük %3’lere düşmüştür.

Enfeksiyon yeni doğanın gözüne doğum esnasında annenin genital yolundan bulaşır. Çocuklarında inklüzyon konjunktivit olan ve sağlıklı görülen annelerin servikslerinin epitel kazıntılarında klamidyal inklüzyon cisimcikleri bulunur.

İnklüzyon konjunktiviti enfeksiyonunun gözden göze geçmesi nadirdir. İnekte kişilerin göz sekresyonlarına doğrudan veya dolaylı (havlu, karasinek vs.) temas sonucu çocuk ve erişkinlere bulaşma olabilir. İnekte kadın ve yeni doğan ile temas eden sağlık personeline hastalık geçebilir. İnekte kişilerin genital yolundan gelen salgılarla yüzme havuzu suları inekte olabilir ve bu yolla enfeksiyon sağlam kişilere bulaşabilir.

Trahomda görülen ilk patolojik belirti konjunktiva ve korneanın yüzeyel epitel hücrelerinin sitoplazmasındaki inklüzyon cisimcikleridir. Daha ileri devrede hücre nekrozu ve nedbeleşme olur. Trahomda bu patolojik değişmeler üst göz kapağında ve korneanın üst yarısındadır.

Klamidya enfeksiyonuna bağlı konjonktivit genellikle doğumdan sonraki ilk haftada ortaya çıkar. Körlüğe yol açtığından önemlidir. Klamidya yeni doğanda konjunktivit dışında, bronşiyolit ve pnömoniye (zatürre) de neden olabilir.

Lymphogranuloma venereum:

Akut LGV erkeklerde, belirti vermeyen LGV ise kadınlarda daha çok görülür. C. trachomatis; cinsel temasla insandan insana ciltteki çatlaklardan genital yol ve rektum mukozasından vücuda girer. Bölgesel lenf bezlerinde çoğalır. LGV, lenf düğümleri ve lenf kanallarının bir enfeksiyonudur. Genellikle genital bölgede yara ve kasık lenf düğümlerinde şişme görülür. Ayrıca proktit (rektum-makat iltihabı), ateş veya vücudun diğer bölgelerindeki lenf düğümlerinde de şişme ortaya çıkabilir.

Klamidya enfeksiyonu hangi belirtileri gösterir?

Klamidya hastalığında çoğu kişide bir belirti ortaya çıkmaz. Belirti görülmeyen hastalar da klamidya hastalığını bir başkasına bulaştırabilir. Kişi tedavi edilinceye kadar taşıyıcı durumundadır.

Kadınlarda görülen belirtiler:

 • Anormal su veya süt benzeri vajinal akıntı
 • İdrar yaparken yanma
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Acil idrar yapma hissi
 • Mens dönemleri arasında adet dışı kanama
 • Ateş yükselmesi
 • Alt karında hafif ağrı
 • Hazne içinde ya da çevresinde kaşıntı ya da yanma
 • İlişki sırasında kanama

Erkeklerde görülen belirtiler:

 • Penisin ucundan az miktarda berrak veya bulanık akıntı gelmesi
 • İdrar yaparken yanma hissi / ağrı
 • Penis ucunda hafif kaşıntı veya rahatsızlık hissi
 • İdrar yapma sıklığında hafif artış

Eğer hastalık makat bölgesine bulaşmışsa; makat ağrısı, akıntısı veya kanaması gözlenebilir. Ayrıca hastalık oral seks sonrası boğaz bölgesine de yerleşebilmektedir.

Klamidya enfeksiyonu tedavi edilmezse ne gibi durumlar ortaya çıkabilir?

Kadınlarda:

Klamidya kadınlarda özellikle rahim ağzı iltihaplarına yol açar ve eğer tedavi edilmezse enfeksiyon rahim, döl yatağı boruları ve yumurtalıklara ilerler. Üreme organlarında kalıcı hasarlar meydana gelir. Rahim iç dokusu hasarı (endometrit) ve fallop tüplerinin hasarı (salpenjit) sonrasında kısırlığa kadar giden durumlara yol açabilir.

 • Fallop tüplerinin iltihabına ve tıkanmasına
 • Dış (ektopik) gebelik: Tedavi edilmeyen klamidya enfeksiyonu ektopik gebelik (döllenmiş yumurtanın rahim dışında yerleşip, gelişmesi) riskini de artırabilir
 • Kronik pelvik ağrılara
 • Pelvik iltihabi hastalığa (PID): Alt karın bölgesinde ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve kasık bölgesi organlarında iltihaplanma gelişir. Klamidya enfeksiyonu ABD’de her yıl binlerce kişide PID hastalığına neden olur
 • Kısırlığa neden olur
 • Hamile kadında ise erken doğuma yol açabilir
 • Ayrıca klamidya enfeksiyonu kadın hastaların HIV ile enfekte olma olasılığını 5 kat arttırmaktadır

Erkeklerde:

Klamidya enfeksiyonu erkeklerde nadiren komplikasyona yol açar.

Prostat iltihabı, makat iltihabı ve oluşan spermlerin testisten çıktıktan sonra toplandığı ve olgunlaştığı tüp olan epididimin iltihabına neden olur.

Yapılan son araştırmalarda klamidyaların spermlerde tahribat yaptığı da ortaya konmuştur. Klamidya enfeksiyonu olan ve çocuğu olmayan erkeklerde spermlerindeki tahribat seviyesi veya DNA parçalanması diğer erkeklere göre üç kat fazla olmaktadır. Klamidya sperm hareketliliğini azaltmaktadır. Klamidyaların bu yolla erkeklerde de kısırlığa yol açabileceği saptanmıştır.

Doğum esnasında bebeğe bulaşırsa:

Bebeklerde körlüğe kadar giden etkiler yapabilir.

 • Yeni doğanda göz iltihaplarına
 • Solunum yolları enfeksiyonlarına ve zatürreye neden olur
Klamidya enfeksiyonu varlığı nasıl belirlenir?

Klamidya enfeksiyonunu ortaya çıkan belirtilerden tanımak zordur. Keza çoğu zaman bir belirti vermez. Ancak yapılacak testlerle klamidya varlığı belirlenebilir.

İdrar tahlilinden klamidya etkeni belirlenemez.

Klamidya varlığını belirlemek için farklı yöntemler kullanılır. Kültür çalışması, antijen enzim immuno assay (EIA), enzim bağlı immuno assay (ELIZA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri kullanılarak klamidya belirlenebilir.

Kültür metodu:

Özel bir çubukla kadınlarda rahim ağzından, erkeklerde üretradan (dış idrar kanalı) alınan sürüntü örnekleri kültür yapılarak incelenir. Hücre kültüründe etkenin izolasyonunda başarılı olmak için örnek alınırken akıntı değil epitel hücrelerin kazınması gerekir. Eküvyon üretra içerisinde döndürülerek örnek alınmalıdır. Klamidya belirlemede hücre kültürü yönteminin sensitivitesi %61,4’dür.

Antijen EIA testleri:

Klamidyaya ait antijenlerin belirlenmesi esasına dayanır. Bu yöntemin endoservikal örneklerde klamidya varlığını belirleme sensitivitesi %83,9’dur.

ELIZA testleri:

Klamidyaya karşı üretilen antikorların tespitine dayalı olan ELIZA testleri genellikle düşük sensitivitesi nedeniyle tercih edilmemektedir. Bu testte klamidyaların hücre duvar antijenlerine karşı hastada oluşan antikorlar, serolojik yöntemlerle belirlenir. ELIZA testlerinin sensitivitesi  %34,1-68,2 arasındadır. Genital salgılarda bulunan sekretuar IgA belirlenmesinin de tanısal değeri vardır.

IgA (kan) sensitivite %28,7

IgG (kan) sensitivite %58,7

IgM(kan) sensitivite %22,4

Chlamydia Trachomatis-DNA PCR testi:

Klamidya tanısında en yüksek sensitiviteye (%98-100) sahip olan test PCR testidir. Klamidyaya ait herhangi bir belirti görülse de görülmese de PCR testi klamidya varlığını ortaya koyabilir.

Antijen tespitine dayanan EIA testlerinin, diğer bakteri türlerine ait antijenleri; antikor tespitine dayanan ELIZA testlerinin ise, vücudun diğer bakterilere karşı ürettiği antikorları da tespit edebilmesi nedeniyle, bu testler hatalı sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca ELIZA, tedavisi yapılan ve iyileşen hastaların testlerini de pozitif göstermeye devam etmektedir. Bu bakımdan antijen EIA ve ELIZA’in pozitif bulunduğu vakaların, PCR gibi daha güvenilir metotlarla da doğrulanması önerilmektedir.

Ayrıca PCR metodu kullanılmadığında, hastaların yaklaşık %39’una yanlış/yetersiz tanı konulması söz konusu olmaktadır. Hastalığın erken dönemlerinde serolojik testler hastalığı belirlemede yetersiz olmaktadır.

ELIZA testleri vücudun ürettiği antikorların tespitine dayalı olduğundan; testin sonuç vermesi için bireyin bağışıklık sistemine göre, enfeksiyonun bulaşmasından sonra en az 4-12 hafta geçmesi gerekmektedir.

PCR yöntemi ise uzun bekleme dönemi gerektirmez. PCR yöntemi en hassas tanı metodudur. PCR (genital sürüntü) sensitivite %100, PCR (idrar) sensitivite %81,8

Örnekler; idrar, semen ve üretral akıntıdan alınabilir.

Hastalığın ayırıcı tanısında; inguinal lenfadenopati yapan herpes simplex enfeksiyonu, sifilis, yumuşak şankr ve donovanozis (granuloma genitoinguinale) düşünülmelidir.

Klamidya enfeksiyonunun tedavisi nasıl yapılır?

Klamidya enfeksiyonu tedavisi uygun antibiyotiklerle yapılmaktadır. Klamidya enfeksiyonları için antibiyotik seçiminde etkenin intrasellüler parazit olduğu göz önüne alınmalıdır. Azitromisin ve doksisiklin genelde önerilen antibiyotiklerdir.

Tek bir doz olarak oral yolla 1 gram Azitromisin veya

Günde iki kez 7-14 gün tetrasiklin, doksisiklin 100 miligram

Gebelerde ilk seçilecek antibiyotik eritromisindir

Makrolidler tedavide kullanılabilir

Tedavi ile enfeksiyon yaklaşık bir-iki hafta içinde ortadan kalkar. Herhangi bir şikâyet hissetmeseniz de ilaç tedaviniz bu süreden önce kesilmemelidir.

Ciddi klamidya enfeksiyonu olan kadınlar hastanede yatırılarak, intravenöz antibiyotikler (damar yoluyla verilen ilaç) ve ağrı kesici ilaçlarla tedavisi gerekebilir.

β-laktamlar (Metisilin, Nafsilin, Oksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin) klamidya tedavisi için uygun ilaçlar değildir. Bu grup antibiyotikler klamidyaların büyümesini durdurur ama yok etmezler. Tedavi kesilince bakteri tekrar büyümeye başlar. 

Klamidyalar sülfonamidlere karşı duyarlıdır. Aminoglikozidlerin klamidyalar üzerinde inhibitör etkileri yoktur.

Hastalığın başkasına geçmemesi ve tekrar nüksetmemesi için partnerin de tedavi görmesi gerekir. Klamidya hastalılığının sizde bulunduğunu öğrenir öğrenmez partnerinizi de bilgilendirmelisiniz.

Klamidyaya enfeksiyonundan korunmanın yolu nedir?

Şüpheli cinsel ilişkilerden kaçınılmalı

Tek eşli cinsel ilişkiler tercih edilmeli

Kondom kullanımı bakterinin bulaşma riskini düşürmektedir

Kadınların yılda bir klamidya testleri yaptırması önerilir

Tedavi süresince cinsel temastan kaçınılmalıdır