Online Teklif Sistemi
FacebookTwitterMail

Hastalıklar

Prostat

Böbrek

Mesane / İdrar Kesesi

Testis / Erkek Yumurtası

Üretra / İdrar Kanalı

Taş Hastalıkları

Cinsel Hastalıklar

Penis/Erkeklik Organı Hastalıkları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Çocuk Ürolojik Hastalıkları

Sistoskopi

Düzenli Ürolojik Kontrol"Bu bir test yazısıdır. Lütfen Dikkate almayın."

Meninin Kanlı Gelmesi

Hematospermi nedir?
Meniyle kan gelmesi neden olur?
Hangi tetkikleri yapmak gerekir?
Nasıl tedavi edilir?

Hematospermi nedir?

Meninin kırmızı veya kahverengi olarak kanlı gelmesidir. Normalde meni şeffaf, beyaz renkte bir sıvıdır. Bazen sıvı içerisinde beyaz parçacıklar şeklinde sperm pıhtıları görülebilir. Ama normal bir durumda menide kesinlikle kan görülmez.
Meninin kanlı gelmesi hastayı çok fazla endişelendiren bir durumdur. Hasta kanser veya cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı endişesine kapılır. Meninin kanlı gelmesi ender görülen bir durumdur. Meniden kan gelebilmesi için prostat bezinde, meninin depolandığı keselerde veya meni kanallarında bir sorun olması gerekir. Bunlardan en sık karşılaşılan durum prostat ile ilgili hastalıklardır. Prostat bezinde olabilecek iltihaplar, kanser ve bazen yaşa bağlı prostat büyümesi sonrasında menide kan görülebilir.
Hastalarda menide kan ile birlikte idrarda da kan saptanırsa,  bu hastaların daha ayrıntılı incelenmesi gerekir.

Spermlerin üretildiği yumurtalar ve dışarı çıkıncaya kadar izlediği yol görülüyor

Menide kan görülmesi çok nadir olarak bir kanser hastalığının belirtisidir.
Meninin kanlı olmasından başka herhangi bir anormallik saptanmayan genç hastalarda altta yatan ciddi bir hastalık bulunma olasılığı ise neredeyse yoktur. Tedavisiz kendiliğinden kaybolabilir. Bir daha hiç tekrarlamaz veya birkaç ay devam ettikten sonra kaybolabilir. Israr ediyorsa iyice araştırılmalıdır.
Nadiren meniden kan gelmesi birkaç yıl da sürebilir. Menide kan görüldüğü durumda hastalarda genellikle ağrı yoktur. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık yoksa tek başına meninin kanlı gelmesi eş için bir risk oluşturmaz.

 

Meniyle kan gelmesi neden olur?
 • Prostat iltihapları 
 • Prostat büyümesi
 • Meni kanallarının iltihapları
 • Meni kanallarındaki tıkanıklıklarda meniyle kan gelebilir.
 • Bazen de aşırı zorlamalı cinsel ilişkiler sonrası meniye kan bulaşabilir. Böyle durumlarda herhangi bir tedavi uygulanmadan bir süre sonra kendiliğinden ortadan kaybolur.
 • Meni kanallarına baskı yapan kistler: Bu kistler küçük damar çatlamalarına neden olarak meniye kan karışmasına neden olabilir.
 • İdrar kanalı, prostat, erkek yumurtası ve meni keselerinin iyi ve kötü huylu tümörleri meniden kan gelmesine yol açabilir.
 • Meninin geçtiği yollar üzerinde bulunan damarlardaki anormallikler, küçük damar çatlamaları, varisler ve hemanjiyom (kan damarlarının iyi huylu tümörü) kanlı meniye neden olabilir.
 • Meni kanallarından kaynaklanabilecek kanserlerde de kanlı sperm görülebilir. Son derece nadir olan bu kanserler için de ileri tetkiklerin mutlaka yapılması gerekir.
 • Aspirin ve warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar : İlacın bir süre bırakılması ile düzelir.
 • Prostat biyopsisi: Prostat kanseri araştırması için yapılan transrektal prostat biyopsisi sonrası kanlı meni ortaya çıkabilir.
 • Işın tedavisi: Prostat kanseri için yapılan ışın tedavisi sonrasında kanlı meni görülebilir.
 • Cinsel bölge ve bu bölgeye komşu organların yaralanmalarında da menide kan olabilir.
 • Genital tüberküloz ve testis kanseri : Meniden kan gelmesine neden olabilir. Beraberinde ağrı olur. Daha çok genç erkeklerde ve çok ender olarak görülür.

 

Hangi tetkikleri yapmak gerekir?

Meniden kan gelmesi, nedeni bulununcaya ve habis bir hastalık olmadığı anlaşılıncaya kadar tetkik edilmesi gereken bir belirtidir. Hasta 40 yaşın üstündeyse, sürekli tekrarlıyorsa ve beraberinde idrarda da kan varsa ayrıntılı incelemek gerekir.
Hastanın yakın zamanda zorlamalı bir cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı öğrenilir.

 • Meni kültürü yapılır ve muhtemel bir enfeksiyon varlığı araştırılır.
 • İdrar tahlili : Kan var mı bakılır.
 • PSA ölçümü yapılarak olası bir prostat kanseri varlığı incelenir.
 • Transrektal ultrasonografi  yapılarak meni kanallarında bir genişleme, meni kanallarında tıkanıklık veya kanser var mı görülür. Böyle bir genişleme ya da kist saptandığında ultrasonografi eşliğinde boşaltılarak tedavi edilebilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme ile meni keseleri ve prostat daha ayrıntılı incelenir.
 • Sistoüretroskopi: Özellikle idrar tetkikinde kan olan hastalarda yapılmalıdır. Böylece üretra tümörü, üretradaki yabancı cisimler, üretra taşı, prostat taşı, prostat kisti ve damar anormallikleri belirlenir. Ayrıca prostat, idrar kesesi boynu ve iç duvarı kontrol edilir. Bu işlem sırasında saptanan herhangi bir kanayan damar varsa yakılarak tedavi edilebileceği gibi tümörlerden biyopsi amaçlı parça alınabilir ya da tamamen kesip çıkartılabilir.
Nasıl tedavi edilir?

Neden ne ise ona göre tedavi yapılır. Prostat iltihabına bağlı ise uzun süreli,  yaklaşık 6 hafta antibiyotik tedavisi gerekir. Hemospermi hafif ve başka bir şikayet yoksa sadece takip yeterli olur. Hemosperminin ısrarlı olduğu durumlarda etken mikroorganizma saptanamasa da antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Eğer neden bir kist veya prostat büyümesi ise bu problemler tedavi edilir.